Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Rozhovor s pastorem brněnského sboru AC, Františkem Apetauerem

Milý bratře Františku, řekl bys našim čtenářům něco o sboru, o sobě, o své rodině? Jistě by bylo zajímavé, kdybys uvedl, jak ses obrátil.

Obrátil jsem se před více než 26 lety, tedy až ve svých 36 letech docela zvláštním a dramatickým způsobem, když jsem prožíval, že svůj život nejsem schopen správně uřídit. Měl jsem jako výtvarník významné profesní úspěchy, což bylo provázeno i dosti značnými honoráři, ale vnitřně naplněný jsem tím vším nebyl. Tehdy, po určité životní krizi, jsem se obrátil k Bohu, ve kterého jsem věřil jako v autora přírody a vesmíru. Jinak jsem si o sobě myslel, že jsem křesťan, protože mě jako dítě pokřtili v katolickém kostele a v koutku duše jsem doufal v očistec. Řekl jsem Bohu, že mu chci svěřit svůj život, aby On jej řídil. Udělal jsem to s velkými obavami. Teď ale vidím, jak bylo důležité, že jsem mu dal poctivě právo na všechny oblasti svého života a na všechno, čím jsem podle svého domnění vládl a co mi bylo nejdražší, a to včetně své víry, i když doslovně se zaťatými zuby.

Číst dál: Rozhovor s pastorem brněnského sboru AC, Františkem Apetauerem

Rozhovor se Stanislavem Bubikem, členem Rady církve a seniorem Západočeské oblasti

Stašku, mohl bys krátce představit sebe a svou rodinu?

Já se asi představovat nemusím, protože jsem vyrostl v jedné z nejznámějších rodin Apoštolské církve, v rodině biskupa Rudolfa Bubika. V roce 1991 jsem začal svou službu na plný úvazek v havířovském sboru AC. O rok později jsem se oženil s jednou z nejkrásnějších dívek havířovské mládeže. Nyní máme spolu s Evou (onou krásnou havířovankou) tři děti. První dvě se nám narodily v Havířově a to třetí v Chomutově, kde jsme od roku 1996 do roku 2001 zakládali sbor.

Číst dál: Rozhovor se Stanislavem Bubikem, členem Rady církve a seniorem Západočeské oblasti

Rozhovor s Romanem Tomsou, prvním zástupcem biskupa a zástupcem biskupa pro hospodářství a administrativu

Romane, mohl bys nám popsat svou práci, pole zodpovědnosti?

Moje pole působnosti vyplývá už z názvu funkce. Zodpovídám za oblast hospodářskou a administrativní. Je to něco jako v podnicích ekonomický ředitel. Můj odbor zajišťuje pro Radu církve účetní agendu, financování, zajišťujeme mzdovou agendu pro celou církev a také určitý ekonomický a finanční servis pro sbory.

Číst dál: Rozhovor s Romanem Tomsou, prvním zástupcem biskupa a zástupcem biskupa pro hospodářství a...

Rozhovor s Petrem Bartošem, zástupcem biskupa pro misii a evangelizaci

Petře, představil bys prosím čtenářům svou rodinu?

Oženil jsem se v roce 1977 a s manželkou Jarmilou máme tři již dospělé děti. Nejstarší Pavel je ženatý a se svou manželkou Evou se seznámil na biblické škole v Kolíně. Syn Petr je vyučený elektromechanik a je svobodný. Nejmladší Veronika studuje zdravotnickou školu, je zasnoubená a dosud žijeme všichni spolu v domku v Břeclavi. V místním sboru jsem členem staršovstva.

Číst dál: Rozhovor s Petrem Bartošem, zástupcem biskupa pro misii a evangelizaci

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.