Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

O nadcházející době

Představme si, že by před nás někdo postavil nějakou sochu nebo obraz, aby byl naším bohem, kterému bychom se klaněli. Pravděpodobně bychom odolali. Ale co kdyby nám podstrčil něco daleko rafinovanějšího. Například nějakou moderní technologickou hračku, nebo nějaké moderní populární náboženství (čti „modlářství"). A co kdyby toto náboženství vypadalo převelice lákavě? Co kdyby se jednalo o ochranu kytiček a broučků (ekologie), nebo o všeobjímající toleranci vůči všemu a všem (humanismus)? Nebyli bychom potom v pokušení se takovéto modle poklonit, nebo se před ní alespoň maličko sehnout „aby se neřeklo"? Abychom se vyhnuli například problémům? Milovaní, nemylme se. Nelze si modly ošklivit a přitom jíst z jejich oltáře! Apoštol Pavel to v listu Římanům napsal zcela jasně:

Číst dál: O nadcházející době

Jednota v církvi přesahuje hranice tvého sboru

Podle čeho poznáme, že mezi Božím lidem není jednota?

5,19-21, překlad KMS nám skutky těla specifikuje následujícím způsobem: Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.

Číst dál: Jednota v církvi přesahuje hranice tvého sboru

Kříž

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Mt 10,38-39)

Číst dál: Kříž

Proč bych se měl stát křesťanem?

Milí bratři a sestry, v minulém čísle časopisu jsme si ukázali, že pokud nás Bůh chce nějak omezit, sleduje tím vždy jen naše dobro, protože nás miluje, a proto je dobré jeho „omezení" přijímat a nevzpírat se mu. Dnes se zamyslíme nad tím, proč by se člověk měl chtít stát křesťanem. Jasno v odpovědi na tuto otázku si potřebují udělat nejen nevěřící, ale i mnozí křesťané. Duch tohoto světa nás totiž bombarduje heslem „Prioritou je úspěch tady a teď", na jehož základě bychom mohli snadno zapomenout, jak zní správná odpověď na tuto otázku. A přitom je tak jednoznačná!

Číst dál: Proč bych se měl stát křesťanem?

Také vás překvapuje počasí?

Není divu. Již nejméně patnáct let žijeme v počasní anomálii!

Na severu zeměkoule odtávají nebezpečným tempem ledovce a zainteresované vlády nemají na práci nic lepšího, než se mezi sebou hádat, kdo bude ledy uvolněnou zemi drancovat. Může z toho být docela klidně i válka, zvláště když si územní nároky činí, kromě dalších, Kanada a bývalý Sovětský svaz. Člověk má pocit hejna supů slétajících se na mrchoviště, protože jestli lze někde vidět umírat naši planetu, pak je to právě na severním pólu.

Číst dál: Také vás překvapuje počasí?

Třikrát o žízni

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, 'proudy živé vody poplynou z jeho nitra', jak praví Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. (Jan 7,37-39)

Číst dál: Třikrát o žízni

Proti proudu světa

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.' (Mt 4,8-10)

Číst dál: Proti proudu světa

Jaký vztah máme a budeme mít k "sousedním" sborům a církvím?

Je to možná dva nebo tři měsíce, co jsem četla v Životě víry rozhovor se Staškem Bubikem o jeho dalších plánech, co se týče zakládání nových sborů. (Omlouvám se, pokud zde něco uvádím nepřesně, nemám článek k dispozici). Hovořil o vizi zakládání nových sborů v příštím roce ve Středních Čechách a o dvanácti okresech našeho kraje, včetně Kolína a Kutné Hory. Zarazila jsem se. Netvrdil tam sice, že by chtěl založit sbor právě v Kolíně nebo Kutné Hoře, dvanáct okresních měst je trochu hodně, ale kdo ví?

Číst dál: Jaký vztah máme a budeme mít k "sousedním" sborům a církvím?

Utlumená církev?

Určitě nejsem sama, kdo přemýšlí, jak je to možné, že my, Kristova církev, jsme tak trochu v útlumu. Působí ještě mezi námi Boží moc? Kde je ten sborový dům, který tak potřebujeme? A co probuzení, o kterém se tolik mluvilo? Nebyly to všechno jen nereálné sny? A vůbec, jaké jsou Boží záměry s jeho lidem?

Číst dál: Utlumená církev?

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.