Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zamyšlení nad dáváním

Achab byl bezbožným králem v Izraeli. 1. Královská 16,30 o něm říká: „Dopouštěl se toho, co bylo zlé v Hospodinových očích." Jednoho dne Bůh za králem Achabem poslal Eliáše, aby mu oznámil trest za hříšné jednání. Eliáš to neměl vůbec jednoduché, šlo mu o život, ale znal svůj úkol a své povolání. Sloužil Hospodinu.

Číst dál: Zamyšlení nad dáváním

Křesťan a peníze, díl V.

V závěru našeho 4. dílu jsem uvedl, že se podíváme na spojitost dávání desátků a duchovního stavu Izraele. Věřím, že to může být určitým vodítkem, nemyslím přímo úměrným, ale přece jen vypovídajícím o našem duchovním stavu. Myslím tím o duchovním stavu sboru, ale i duchovním stavu nás osobně. Uvedu dva příklady z Božího slova.

Číst dál: Křesťan a peníze, díl V.

Křesťan a peníze, díl VI.

V minulém čísle časopisu jsem psal o spojitosti duchovního stavu a dávání desátků. Tentokrát bych se chtěl s vámi sdílet na téma sbírky, o jejím místě v našich životech a o základních principech. V Novém zákoně se pro pojem sbírky používají různé řecké výrazy - charis (milost), diakonia (služba), eulogia (požehnaný čin), koinónia (pospolitost, jež se sdílí s druhými o všechno). Z uvedených výrazů je patrné, že zde nejde jen o peněžní záležitosti, ale především výraz nejhlubšího duchovního obecenství, jež vzniká v Kristu. Nejde zde tedy jen o výši darů, ale o vyjádření vzájemné sounáležitosti křesťanů, vzájemné pomoci a jednoty. Pro přiblížení daného tématu uvedu některá místa z Bible, která si můžete podrobněji přečíst:

Číst dál: Křesťan a peníze, díl VI.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.